در آکادمی داریوش نخشبی به شکل اختصاصی به آموزش آکاردئون و آموزش پیانو و همچنین آموزش صداسازی و سلفژ و آموزش گیتار و آموزش ویولن و آموزش سه تار به شکل حضوری و آنلاین پرداخته می شود.