ششمین رسیتال موسیقی هنرجویان داریوش نخشبی

داریوش نخشبی: موسیقی صدای خداست اجرای رسیتال موسیقی هنرجویان داریوش نخشبیششمین رسیتال موسیقی هنرجویان داریوش نخشبی روز جمعه پانزدهم بهمن ماه 1400 در فرهنگسرای نیاوران برگزار گردید.در بخش نخست این رسیتال دکتر مرتضی ایمانی که اجرای برنامه را به عهده داشت ضمن عرض خیر مقدم به معرفی هنرجویان پرداخت و برنامه راس ساعت ۱۱ و […]

اسکرول